FUF og IS kalder til udviklingseminar for at styrke hallerne og skabe gennemsigtighed, så man får mest for pengene

KOMMUNEN: Lørdag 30. november kalder Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket til seminar for dels at sætte fokus på, hvordan fremtidens idrætsfaciliteter skal udvikles og dels for at få debatteret, hvordan man bedst fordeler de kommunale midler.

Lige siden kommunesammenlægningen i 2007 har der været anvendt meget tid og mange resurser på at få harmoniseret de kommunale driftstilskud til selvejende idrætsanlæg.

Hensigten har været at sidestille alle tilskud til idrætsanlæg baseret på objektive kriterier, der skulle sikre et mere gennemsigtigt og ensartet tilskudsgrundlag.

De to paraplyorganisationer må dog erkende, at der ikke har været et bredt politiske ønske om at ændre på den historisk betingede tilskudspraksis.

Men socialdemokraten Ole Rørbæk har dog åbnet en kattelem, idet han har tydeliggjort, at man fortsat er meget åbne og lydhøre overfor gode idéer og forslag.

Og måske kan seminaret bane vejen for sådanne input.

- Vi har hele tiden ønsket en gennemskuelig tilskudsordning, hvor kriterierne for kommunalt haltilskud var tydelige og ensartede. At der af forskellige årsager naturligvis er forskel på anlæggenes beskaffenhed og placering, bør afklares med et tidsbestemt politisk begrundet tilskud, siger formanden for FUF, Henrik Carlsen.

Han mener, at kommunen ved at køre videre med fastlåste milliontilskud på området, forhindrer udvikling og kreativitet.

- Mange af kommunens fritidsanlæg er ikke længere tidssvarende og en låst tilskudsmodel, som end ikke er politisk afklaret, animerer ikke til nye anlæg. Derfor bør man nytænke og omprioritere de eksisterende rammer, siger Henrik Carlsen.

Udviklingsseminaret sætter fokus på, hvad andre kommuner med succes har gjort, når faciliteter er opgraderet for at følge med de nye behov.

- Nye former for fritidsaktiviteter har de seneste år vundet indpas, hvor ikke foreningslivet længere er omdrejningspunktet og nye aktivitetsformer og faciliteter er tidens krav, mens vore faciliteter grundet fastlåst haltilskudsordning ikke altid har kunnet tilpasse sig i uvished om fremtidig økonomi, siger formanden.

Hvert år modtager fritidsfaciliteterne cirka 30 millioner kroner, tildelt efter årtiers gamle og vidt forskellige aftaler.

- Vi håber med udviklingseminariet at få kastet nyt lys over, hvordan en tilskudsmodel til halområdet ligestiller alle, siger formanden for Idrætssamvirket Tommy Thomsen, der samtidigt understreger, at det også skal være en tilskudsmodel der tilskynder foreninger og anlæg til at løbe nye aktiviteter i gang inden for kommunens visioner og politik på området.

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte sidste år en omlægning af tilskuddene til foreningerne, hvor bl.a. gamle særaftaler blev opsagt og hvor der blev indført gebyrbetaling for brug af lokaler i selvejende haller.

Med den nye Folkeoplysningsordning har kommunen givet foreningslivet nye retninger for, hvad man politisk vil prioritere og værdsætte, hvilket i den grad savnes på facilitetsområdet

- Den kommunale støtte til idrætsforeningerne og idrætsanlæggene er to sider af samme sag. Hvis ikke der er en naturlig balance mellem disse to forhold, kan der let opstå et misforhold, som hindrer mange potentielle udviklingsmuligheder, siegr Tommy Thomsen.

Udviklingseminaret indledes med velkomst ved borgemster Birgit Hansen kl. 10.

Derefter bydes der ind med konkrete erfaringer med udvikling af nye tilskudsmodeller i andre kommuner.

Her kan man møde Klaus Frejo, fra Idrættens Udviklingscenter IUC, der over de sidste 10 år har været involveret i udarbejdelsen af nye tilskudsmodeller i en række kommuner.

Desuden vil der være indlæg fra Henning Holm, halinspektør i Sydthy Kur- og Svømmebad, Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt og Alex Rasmussen,der haldirektør i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...