Teknisk Udvalg ligger en række anbefalinger frem

Her i løbet af ugen ligger tre strandfora bestående af borgere, erhvervsliv og lokale interesser sammen med

Teknisk Udvalg en række anbefalinger frem til offentligheden blandt borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i Frederikshavn Kommune.

De tre strandfora i Nord, øst og syd har diskuteret, hvordan strandene fortsat kan fremstå autentiske, rene

og velplejede. Samtidig med, at strandene udvikles i overensstemmelse med borgernes, erhvervets og gæsternes behov for komfort, tilgængelighed og attraktionsværdi - både af hensyn til turismen og bosætningen i lokalsamfundene.

Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg og primus motor for Fremtidens Strande, har været meget begejstret for processen: - Deltagerne i de tre Strandfora har virkelig gjort sig mange gode tanker om, hvordan vi får det bedste ud af vores strande. Deres diskussionslyst på møderne har været meget givendefor os politikere.

- Der har været mange gode og konstruktive projektidéer og stort engagement i vores strandfora. Det glæder mig, at der har været mange ønsker om at bevare det lokale særpræg, naturen, og behovet for flere borde/bænke og andre faciliteter ved strandene, udtaler Karsten Thomsen.

Teknisk Udvalg investerer i strandene de næste ti år.

Teknisk Udvalg vil gerne investere i potentialet for kommunens kyster i fremtiden:

- I år disponerer vi i Teknisk Udvalg 1,1 million til at forbedre vores eksisterende faciliteter og drift omkring strandene. Og i de kommende ti år sætter vi yderligere 500.000 kr. pr. år af til at fortsætte med at udvikle strandene”, udtaler udvalgsformanden.

- Vi er klar over, at 500.000 kr. ikke rækker ind i himlen, men vi håber meget, at bevillingen - sammen med et lokalt engagement blandt borgere, erhvervsliv og pengestærke fonde kan være med til at skabe yderligere investeringer på strandene. Men inden da vil vi gerne invitere borgere, erhvervsliv og andre interesserede til give deres besyv med om deres opfattelse og idé om fremtidens strande i Frederikshavn Kommune, slutterKarsten Thomsen.

Du kan læse om de tre strandforas arbejde og deres anbefalinger for Fremtidens Strande i ”Masterplan for

Fremtidens Strande”, som du finder på kommunens hjemmeside:

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/politikker-og-visioner/masterplan-for-fremtidens-strande/

Den offentlige høring og muligheden for at give sin mening til kende om Fremtidens Strande løber i de næste otte uger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...