Naturgenopretningsprojektet LIFE har sat sit præg på Grenen, hvor hybenbuske og grantræer er fjernet for at give liv til det oprindelige dyre og planteliv

SKAGEN: Sisse Lindholm fra Frederikshavn Kommune og Karsten Frisk fra Naturstyrelsen i Vendsyssel er fornøjede, mens de viser rundt på Grenen en dag i marts.

De glæder sig over, at træer og hybenbuske de fleste steder er væk eller ved at være væk, og at der nu er masser af vand på strandengene. For netop sådan var det planen, at naturgenopretning på Hulsig og Råbjerg heder samt Grenen skulle virke, da de startede det kæmpe store projekt til 2.873.843 euro i august 2014. LIFE Rewetdune hedder projektet, som de står i spidsen for. De cirka 21 millioner kroner betaler EU, og projektet har mange aspekter og forventes afsluttet i år til jul. LIFE Rewetdune går populært sagt ud på, at bringe de tre områder på Skagens Odde tilbage til deres oprindelige natur, hvor der ikke findes såkaldte invasive arter som grantræer og hybenroser.

Hvor man som jeg, der er lægmand, nok synes området ser noget hærget ud så bobler Karsten Frisk over af navne på de insekter, dyr, fugle. Og på planter som snart vil vokse frem, nu hvor der er atter er lys på Grenen i stedet for buskkrat og grantræers skygge. Og nu hvor vandet ikke bliver ledt væk af grøfter eller suget op af de store træer.

- Vi ønsker mere vand på arealerne for tilgodese bl.a. kæruld, rundbladet soldug og klokkelyng, fortæller han, mens vi går fra Jennes sø videre hen til en bænk på en bakke, hvor man har det store overblik hele vejen rundt. Man føler næsten man kan se fra det ene hav til det andet.

- Og den grå klit er det tørre landskab med klitdannelser. Her har vi fjernet træerne for tilgodese rensdyrlav, klitkambunke og hjelme. Der vil være insekter om myreløve, og de våde og tørre jorde vil så tiltrække fugle som rørdrummer og traner. Og sommerfugle som Hedepletvinge og den sjældne Sortbrune blåfugl.

De arter som skovfoged Karsten Frisk nævner kaldes endemiske, altså oprindelig arter i klit- og hedelandskaber i modsætning til invasive arter, som ikke hører til og som ofte kvæler den oprindelige natur.

Men inden denne artikel udvikler sig til en opremsning af arter, så lad os bare fastslå, at naturen vil blomstre og gro, nu hvor området ikke længere er springet i skov, som man siger, når træerne sår sig selv.

Selvsånin g forhindres ved at sørge for at der ikke er frø tilbage, og er en af grundene til at de enormt mange træer bliver fliset.

- Vi har produceret så meget flis på Grenen, at vi kan opvarme 330 parcelhuse i et år. Det svarer til cirka 11.000 rummeter flis og i hele projektet har man til dags dato fældet og hugget i alt ca. 42.000 rummeter flis, hvilket kan opvarme ca. 1.250 parcelhuse i et år, siger Karsten Frisk.

Frederikshavn Kommune har en del af LIFE projektet, som er noget af det allervigtigste nemlig grøftelukning. EU har netop kaldt projektet ”rewetdune”, som kan oversættes med at klitområderne (dunes) skal blive vandholdige (rewet) igen. Så selv om træfældningen er det mest synlige, så er det at genskabe våde områder meget vigtigt for bevillingen fra EU.

På vores gåtur gik vi også ved Batterivej og i det område spotter Sisse Lindholm en meget uønsket busk tæt på den af lokale kendte Saftevandsbakke,

- Der er en hybenrose, som er en invasiv art, siger hun.

- Vi har blandt andet slået hybenroserne med en særlig udviklet maskine rigtig meget ude omkring udsigtspunktet på parkeringspladsen på Grenen, og her er de næsten væk. Men det er et kæmpe arbejde at fjerne hybenrosen, forklarer Sisse Lindholm.

Som vi står der og skuer ud over området kan man se enkelte grupper af træer. Det er private lodsejere, som har ønsket at bevare træerne blandt andet, fordi vildt kan gemme sig. Der er jagt på Grenen, og det vil nogle af de private lodsejere fortsætte med.

- Men alt i alt er det lykkes at få et lysåbent landskab. Det kan du godt se, understreger skovfoged og projektleder på LIFE Rewetdune Kasten Frisk.

Hvis du vil vide mere om

LIFE Rewetdune, så ligger der en flot og informativ video på youtube med titlen Skagens Odde- En vildmark i Danmark.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...