Torsdag kryber Kongeskibet ud af sit vinterhi i Flådestation Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn hejser 11. april klokken 14 kommando i Kongeskibet ”Danneborg”, og besætningen påbegynder den sejlende forskole, som varer frem til fredag den 3. maj, hvor Hendes Majestæt Dronningen officielt stiger om bord i ”Dannebrog” i Københavns Havn.

Som foråret skrider frem, gør besætningen i Kongeskibet Dannebrog sig klar til de opgaver, som venter forude i den kommende sæson.

Det er samtidig første sæson for kommandør Peter S. Stamp som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og herunder tillige som chef for Kongeskibet.

Forskolen har til formål at uddanne og rutinere såvel dette års værnepligtige besætning som stambesætningen således, at besætningen som helhed er rustet til at løse samtlige forekommende opgaver - såvel opgaver som skal løses af søfolk, som opgaver der har til formål at støtte Kongefamilien under togterne med ”Dannebrog”.

Der lægges under forskolesejladsen særlig vægt på sikkerhed for medsejlende medlemmer af Kongefamilien, for skibet, og for det enkelte besætningsmedlem.

Inden den sejlende forskole tager form, har den værnepligtige besætning gennemført flere måneders intensiv uddannelse og træning ved Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i regi af 1. Eskadre i Frederikshavn, blandt andet under ledelse af officerer og befalingsmænd fra skibets faste besætning.

Under forskolen vil Kongeskibet ”Dannebrog” besejle indre danske farvande og herunder bl.a. gennemføre rekognosceringer fra søsiden i nogle af de danske havne og i de områder, hvor Hendes Majestæt Dronningen og medlemmer af Den Kongelige Familie besøger og besejler i løbet af sommeren.

I 2019 gennemfører Hendes Majestæt Dronningen sommertogt i Danmark med Kongeskibet i henholdsvis Køge- og Nyborg kommune i maj måned og et senere sommertogt i september måned. Dertil kommer hen over sommeren intensiv sejlads primært i indre danske farvande og i forbindelse med Kongelige aktiviteter.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...