De lokale brandfolk i Skagen skal fortsat ledes af en lokal mand

Brandstationsleder Henrik Kristensen gjorde ved nytårsparaden på stationen rede for, hvilke forandringer, de er blevet mødt med i 2018 inklusiv et varsel om, at han selv kunne miste jobbet.

- Falck havde i uge 42 varslet at alle brandstationsledere skulle opsiges pr.1 februar. Dog var der 30 på landsplan der ikke skulle opsiges af forskellige årsager. En af de tre der var tilbage i Vendsyssel var undertegnede.... om jeg var glad og tilfreds ..nej egentlig ikke, sagde han i sin tale til kollegerne.

Hna fortalte, at det gav et stik i hjertet på rigtig mange brandstationsledere og også den måde det blev håndteret på var forkastelig. Flere havde læst om det på beredskabsinfo, inden de var blevet ringet op af områdelederen, der havde til opgave at få dette triste budskab udbredt.

Kort før jul blev der så igen varslet ledelsesforandringer. Denne gang var det brandstationsledernes faglige organisation der kom Falck i forkøbet og kunne meddele at nu var de sidste 30 brandstationsledere opsagt og samtidig blev alle 128 tilbudt en stilling på andre vilkår og en laverer løn.

Tænkte over tingene

Det gav lidt at tænke på skulle man eller skulle man ikke.

- Jeg tænkte er det for pengenes skyld – nej jeg kunne sagtens finde noget som gav mere end det jeg tjente ved Falck ,Var det for at hjælpe Falck med at løse opgaven ,nej egentlig ikke – alt i alt kom jeg frem til at det mest var for det kammeratskab det havde givet mig – alle de gode minder fra brande hvor vi havde hjulpet nogen i nød eller reddet nogle værdier og mærket deres taknemlighed over at der var nogen der kom og hjalp dem. Det var det der talte ; AT HJÆLPE ANDRE

Henrik Kristensen har været ved at se på nogle af de gamle nytårstaler da han skrive nytårstalen 2018.

- Der kan jeg se at jeg de sidste tre år har haft med, at vi ved der vil ske forandringer, men vi ved ikke hvilke.

- Nu er vi blevet lidt klogere. Vi gik og frygtede at de ville tage køretøjer fra os eller der ville blive indsat HSE(Hurtig respons enhed) heroppe og at hjælpen så kom fra Frederikshavn. Indtil videre er det ikke det der er i spil.

Nordjyllandsbe redskab (NOBR) har nu meldt ud med hvilke forandringer der lægges ud med – fjernelse af indsatsledere og oprettelse af 2 indsatleder vagter i hele regionen og så en chefvagt som primært vil være at finde på vagtcentralen. Dette gjorde at alle holdledere skulle på en efteruddannelse i Ålborg på 12 timer så vi kunne lære lidt om hvordan det skulle takles.

- Noget af det bedre er at man også fra denne dag skal tage nærmest brandvæsen og slukningsgrænserne er væk…dette vil uden tvivl betyde flere assistance anmodninger til Ålbæk, hvor Frederikshavn før var noget forfordelt.

Det er ikke kun NOBR der har varslet forandringer. Jeg håber i også har det sådan og at vi også i det nye år kan bevare det kammeratlige og stadig gøre det vi gerne vil: nemlig at slukke brande og hjælpe andre . Det vil der også være brug for i fremtiden.

Hvad er det så vi har været ude til i år.

Flere brande i år

Han gjorde også status over arbejdet på stationen:

- Vi er nu på 54 brande hvilket er 12 mere end hele sidste år.

Stadig væk er der en del ABA meldinger, hvor der ikke er noget på, de såkaldte blinde alarmer.

- Vi husker er nok da der i en tidlig morgen blev slået alarm til Buttervej hvor der var ild i en industribygning. Havde vi kommet 10 minutter senere ville hele bygningen være omspændt af flammer. Det lykkes at få begrænset skaderne, men alligevel var der store materielle skader på de ting, der stod opmagasineret derinde.

Hjalp i Lille Vildmose

2018 var også året hvor vores tender var på den længste tur den nogensinde har kørt med udrykning på helt ud til mosebranden i lille vildmose hvor op til 150 mand på tredje dag i træk kæmpede med ilden i mosejorden. Desværre kom den ikke rigtig til at virke da der efter en kort køretur hen over gløderne udbrød brand i luftfilteret og måtte slukkes af et af de andre slukning køretøjer på stedet. Heldigvis var skaderne ikke så store så efter nogle dage var den hjemme igen.

Påsken 2018 bød på tørke og mange udrykninger. Naturbrande var det store hit, tit startet af nogle der lige skulle have noget haveaffald brændt af.

Heldigvis fortsatte dette ikke. For da vi midt på sommeren stod høj varme og tør natur og alle de andre brandvæsner var ude at køre holdt vi i garagen. En overgang var der kun to brandvæsner der holdt hjemme hvoraf vi var det ene.

- Jeg vil gerne slutte af med at sige jer tak for indsatsen i 2018 og ser frem til at vi igen skal gøre det vi er gode til : Slukke brand og hjælpe folk i nød. Husk også til sidst at hvis vi ikke kommer, så kommer der ikke nogle andre, fastslog brandstationsleder Henrik Kristensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...