Selv om regionens budgetforlig er i coronaens tegn, så er der blevet plads til at hæve beredskabet i den nordlige del af Vendsyssel

NORDJYLLAND: Covid-19 har sat sig præg på hele samfundet, og pandemien kommer også til at sætte sit aftryk på det nordjyske sundhedsvæsen i 2021.

Det afspejler sig i det budgetforlig for 2021, som et bredt flertal i regionsrådet har indgået.

Aftalen sikrer således mulighed for at optrappe kapaciteten på hospitalerne, hvis det bliver nødvendigt, men også at have testkapacitet nok til borgerne, og testtilbud der er tæt på dem.

Men ud over pandemi-initiativerne er budgetaftalen udfordret af stigende udgifter, hvoraf mange af udgifterne er svære at undgå eller påvirke. Det gælder især stadigt stigende medicinudgifter.

Med budgetforliget prioriterer forligspartierne i alt 125 mio. kr. til medicinområdet.

Dette dækker over en forventet ubalance på 70 mio. kr. i år og en forventet vækst på 55 mio. kr. i 2021.

For at begrænse udgiftsvæksten mest muligt fortsætter regionen med særlige medicinindsatser, der skal bidrage til besparelser i medicinudgifterne på i alt 12 mio. kr. i 2021.

En andet bump på vejen er udflytningen til det ny universitetshospital i Aalborg Øst.

Udflytningen er en meget stor og kompleks opgave, som der skal spares op til.

På den baggrund afsætter forligspartierne med budgettet for 2021 yderligere 45,1 mio. kr. til udflytning og ibrugtagning.

Endelig prioriteres også akutte tilbud til borgerne i deres nærområde, ligesom der er et ønske om at videreudvikle det lokale samarbejde med kommunerne og almen praksis, herunder et ønske om en øget tilgængelighed for borgerne til almen praksis. Dette kan ske gennem øget adgang til digitale konsultationer og/eller længere åbningstider i almen praksis.

Forligspartierne ønsker ligeledes at styrke det samlede akutte set-up i det nordlige Vendsyssel yderligere.

Det præhospitale beredskab i Skagen har i en årrække været suppleret af et akutbilsberedskab i sommermånederne.

Med budgetforliget for 2021 har forligspartierne indgået aftale om at udvide akutbilsberedskabet i Skagen til hele året, ligesom det er besluttet, at akutbilen skal være bemandet af paramedicinere.

Bag budgetforliget står alle regionsrådets partier, undtaget Thomas Hav (uden for partierne).

29. september er der 2. behandling af budget 2021 i Regionsrådet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...