Omkring 30 var mødt op til Turisthus Nords informationsmøde i Skagen Kultur- og Fritidscenter, for at høre hvordan man har bygget et frivillighedskorps op i Aarhus under navnet ReThinkers.

Turistforeningen havde på en studietur set hvordan ReThinkers arbejdede og var blevet dybt inspireret af måden de arbejdede med frivillige, en spændende og anderledes ny proces for at få frivillige til at hjælpe til arrangementer og events. Turistforeningen håber, at det kan give grobund for noget tilsvarende i Skagen.

René Zeeberg, direktør i Turisthus Nord, bød velkommen til Frivilligchef Ulla Svenningsen Lund fra ReThinkers, som fortalte om hvordan man har etableret et frivilligprogram i Aarhus.

ReThinker er VisitAarhus’ unikke frivilligprogram, som tilbyder alsidige frivilligopgaver indenfor både det kulturelle og sociale område i Aarhus. De hjælper med at matche frivillige med spændende og relevante frivilligopgaver.

Frivilligprogrammet ReThinker er særligt, fordi man herigennem bliver præsenteret for mange forskellige typer af frivilligopgaver. De hjælper bl.a. til som velkomstværter ved de store krydstogtanløb. Som statister og frivillige ved Det Kongelige Teaters forestillinger ved Moesgaard, samt ved et hav af kulturelle og sociale projekter rundt om i byen. Der kommer hele tiden nye arrangementer og opgaver til, som man frit kan tilmelde sig.

Ulla Svenningsen er frivilligchef under Visit Aarhus. Hun blev ansat i 2014 og arbejdede med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Her byggede hun et frivilligprogram op og det program drives nu videre under vingerne af Visit Aarhus.

Hendes oplæg var en fortælling om ReThinkers og Det frivillige engagement, hvor hun bl.a. kom ind på, hvordan de motiverer og uddanner de frivillige. Hvordan der gives de frivillige oplevelser som tak, med steder man normalt ikke kan komme og som ikke kan købes for penge. ReThinkers arbejder med at frivillig er ikke blot er gratis arbejdskraft.

I hendes indlæg var også indlagt ”Hvordan kan vi arbejde med at få en fælles sag i Skagen?” og ”Kan der være opgaver for de frivillige her?”

Efter Ulla Svenningsens oplæg var der en god debat blandt de fremmødte, hvor generationsskiftet med frivillighed mellem ung og ældre blev diskuteret. Desuden var der flere, der gav udtryk for at det er svært at finde oplysninger, hvor man kan deltage som frivillig, så derfor vil det være en god idé med et frivillighedskorps.

Gugga Frank, frivillig fra Skagen Bio, ønskede sammen med Lise Leer, at være med i et vejviser team for turisterne, da de savner vejvisere i bybilledet om sommeren, når turisterne har svært ved at finde vej i byen.

- Det er dejligt at mærke den opbakning fra de fremmødte foreninger og andre frivillige, sagde René Zeeberg efterfølgende. Nu har vi fået en masse information, som vi tager med tilbage og overvejer nu næste skridt. Skal vi realisere det og lave et frivillighedskorps a´la ReThinkers eller hvordan skal vi gøre det? Det lød til, at der var opbakning med projektet. Hvis vi vælger det, skal det gøres i respekt for de eksisterende arrangementer og events, så frivillighedskorpset ikke bliver en konkurrent til det eksisterende, slutter René Zeeberg.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...