Mange besøgende kiggede indenfor

SKAGEN: Søndag eftermiddag bød renseanlæggets personale, de mange besøgende velkommen til åbent hus arrangement på Buttervej i Skagen. Et arrangement der også skulle markere at biogasreaktor nummer to og to nye gaskedler var etableret og sat i drift.

Flemming Rasmussen der i sin egenskab af næstformand for Forsyningen i Frederikshavn Kommune, bød også velkommen og fortalte kort de om renseanlæg der blev etableret 1994 og efterfølgende er blevet udbygget i 1998-1999.

- Anlægget behandler 3 mio. m3 spildevand om året, og er bygget til at behandle spildevand svarende til 145.000 personer, med en slamproduktion på 4000 ton slam, som genanvendes på landbrugsarealer, fortalte Flemming Rasmussen.

Spildevand betragtes i dag som en ressource med et stort energipotentiale. Renseanlægget havde 1 biogasreaktor, hvor biomasse fra spildevandet og fiskeindustrien bliver nyttiggjort til energi.

- Vi har manglet kapacitet på biogasanlægget for at kunne udnytte energipotentialet, derfor er biogasreaktor nummer to og to nye gaskedler netop blevet etableret og sat i drift.

Biogasreaktor nummer to som nu er idriftsat, producerer allerede nu varme til Skagen Varmeværk, som distribuere varmen ud til forbrugerne i Skagen.

- Vi forventer at kunne producere omkring 5000 MWh varme som svarer til opvarmning af cirka 400 husstande, kunne Flemming Rasmussen fortælle.

Frederikshavn Spildevand ønsker et stærkt og konstruktivt samarbejde med industrien, et samarbejde hvor cirkulær økonomi indgår. Derfor blev Skagen Circle ”født”. Visionen er, at Skagen Circle udvikles til et Nordjysk fyrtårn inden for grøn vækst, samarbejde, udvinding og omdannelse af ”spildevand” til ”grønne værdistoffer”.

En værdiskabelse, der vil bidrage positivt til alle led i forsyningskæden og skabe en helt ny platform for cirkulær økonomi, til gavn for miljø, Forsyningen og Fiskeindustriens økonomi, arbejdspladser, platform for kompetenceudvikling, havneudvikling og nærområder, samt regionens grønne vækstpotentiale, og med afsæt i elementer fra de 17 verdensmål.

Flemming Rasmussen talte også om fremtiden: - Der er stadig et energipotentiale fra de nuværende- og fremtidige virksomheder på Skagen Havn som ikke er udnyttet fuldt ud. Frederikshavn Spildevand er i stadig dialog med Skagen havn og virksomheder på havnen Det vil Frederikshavn Spildevand gennem Skagen Circle tage initiativ til.

Derefter var der rundvisning i anlægget, hvor driftspersonalet stod til rådighed for spørgsmål fra de besøgende. Efterfølgende blev der for de sultne, serveret hotdog fra Frederikshavner Grillens mobile pølsevogn.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...