Stor jubilæumsseance i Hjørring

KOMMUNEN: FOF-Vendyssel har markeret foreningens 50 år som en kombination af jubilæum og lærermøde.

Arrangementet fandt sted i ”Svanelunden” i Hjørring.

Efter velkomst ved skoleleder Kirsten Højrup holdt tidligere kulturminister Marianne Jelved festtalen.

Marianne Jelved er ophav til meget inden for Folkeoplysningsloven.

Jelved slog fast, at FOF-Vendsyssels virke er uhyre vigtig og med til at danne grundlag for, hvad hun betegnede som civilsamfundets DNA.

- I trækker tråde, der får civilsamfundet til at hænge sammen og udvikle sig, lød det fra Marianne Jelved, der derefter foretog en række nedslag i den historiske udvikling inden for andelsbevægelsen og folkeoplysningen m.v.

Tidligere skoleleder og formand Carsten Skovsgaard fortalte om mange års udvikling, hvor han med anekdoter og små effekter berettede om sin egen rolle og om den kolossale udvikling,

Direktør Otto Juhl Nielsen fra FOF’s hovedkontor i København bragte en hilsen med herfra og fra FOF’s landsformand, tidl. minister Anne Birgitte Lundholt.

Undervejs blev en række mangeårige lærere hædret for deres indsats.

Det gælder blandt andet Ester Terp, Hirtshals har undervist i 50 år i yoga for FOF, Inge Brink, Skagen har undervist i 40 år i yoga for FOF og en række 25 års jubilarer - nemlig Heddy Arp, Aalbæk, underviser i knipling, Inger Jensen, Tornby, underviser i Tai Chi, Alice Jacobsen, Brønderslev, underviser i Helle Gotved gymnastik, Aase Vadskær, Pandrup, underviser i Yoga

og Fronilda Lyng, Frederikshavn, underviser i spansk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...