Dansk Folkehjælp dækker hele Frederikshavn kommune og støtter unge med .182.000 kr. i økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

- Dansk Folkehjælp i Frederikshavn har igen i år besluttet, at de vil støtte unge mellem 3-15 år til at deltage i fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune, oplyser den lokale formand tidligere borgmester Erik Sørensen

Der er modtaget ansøgninger om økonomisk støtte til 91 børn fra 59 familier, som hver modtager 2.000 kr. pr. barn. Det er lidt færre end sidste år, hvor 65 familier og 102 børn fik 202.000 kr. i økonomisk støtte. Den økonomiske støtte kan være hjælp til medlemskontingent af en forening/klub samt til udstyr, som er nødvendigt for at kunne deltage i aktiviteten. Det kan f.eks. være fodboldstøvler, trøjer, hockeystav, bat, ketsjer, spejderuniform m.m.

Mange ansøgere, som også 2018 fik økonomisk støtte, har tilkendegivet, at det er en stor hjælp, der giver mulighed for, at deres børn kan dyrke en fritidsinteresse og derigennem samværet og de sociale relationer med jævnaldrende kammerater.

- Jeg er glad for, at vi kan yde støtte til de socialt dårligt stillede og andre svage grupper i Frederikshavn, siger et meget tilfreds formand Erik Sørensen. Det er nu tredje år, vi giver støtte til børns aktiviteter. Den økonomiske støtte er dels af lokale firmaer m.m., som donerer i forbindelse med indsamling til julehjælpen samt fra salg i genbrugsbutikken i Frederikshavn.

Støtten kun søges af familier, som fik julehjælp fra Dansk Folkehjælp i 2018.

Ansøgerne, der opfylder kriterierne, har fået besked om den anviste økonomiske støtte.

Hvis vi næste år har økonomiske mulighed – vil vi igen gentage succesen lover Erik Sørensen .

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...