Skagbo får Islands ridderkors

0
Poul Nedergaard Jensen har fortrinsvis arbejdet med opmåling og restaurering. Sammen med arkitektstuderende har han udført omfattende opmålinger og registreringer af tørvehuse, byhuse og kirker i Island siden 1973. Og nu er alt det materiale sendt til Island som en gave.Fotos: Peter Broen
Poul Nedergaard Jensen har gennem 40 år og 17 rejser til Island samlet så meget materiale om landets kulturarv, at han har modtaget Den Islandske Falkeorden

Det sker ganske sjældent at det islandske ridderkors, Den Islandske Falkeorden, uddeles til ikke-islændinge.

Men det var netop, hvad der var i vente for den 77-årige skagbo Poul Nedergaard Jensen, da han i november var på Island.

Men vi begynder historien noget længere sydpå. I Skagen.

Poul Nedergaard Jensen kender nemlig om nogen sin hjemby.

Født og opvokset på Østerbyvej, og han har stadig det hus som faderen, fiskeskipper Henry Jensen, byggede, da Poul var tre år gammel.

Og selvom han har arbejdet på arkitektskolen i Århus det meste af sit voksne liv, har han fulgt sin by tæt gennem mere end 55 år, og også på forskellig vis været med til at præge udviklingen.

Blandt andet som formand i Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne i fem år. En forening som han selv – sammen med 20 arkitektstuderende, var med til at søsætte tilbage i 1972.

40 års materiale

Men han kender i den grad også til Island, og sendte sidst i oktober alt sit materiale – indsamlet gennem mere end 40 år – om den islandske kulturarv derop.

Vel at mærke det originale materiale, der fyldte 1½ m3, og blandt andet inkluderede 2.500 store lysbilleder, men primært 1.100 opmålinger af omkring 75 bygninger.

Alt dette har fremover hjemme på Islands Nationalmuseum, hvor det skal formidle større viden om landets kulturarv.

Og for det modtog han hæderen i form af Den Islandske Falkeorden.

– Poul har indsamlet kildemateriale, som giver en værdifuld baggrundsviden om tidligere tiders byggeskik. Mange af disse huse er desværre forsvundet, og det bør understreges, at uden Pouls entusiastiske indsats, ville vi i dag kun have meget sparsomme oplysninger om dem. Således er mange af de tegninger, som er publiceret i bogværket Islands Kirker, et resultat af det arbejde, som blev udført af Poul og hans elever. Pouls arbejde har desuden haft stor betydning for bevaringen af Nationalmuseets bygningssamling – ikke mindst tørvehusene, som Margrét Hallgrímsdóttir, der er direktør for det islandske nationalmuseum, blandt andet sagde i sin tale under den officielle overdragelse af Poul Nedergaard Jensens materiale.

Opmålinger

Og for nu at begynde ved begyndelsen.

Poul Nedergaard Jensen blev født i 1940 i Skagen. Han blev uddannet som bygningskonstruktør i 1963 i Aalborg og som arkitekt 1968 fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København med speciale i dansk bygningshistorie, restaurering af bygninger og opmålinger.

I efteråret 1971 blev han ansat som lærer ved Arkitektskolen i Århus, hvor han underviste indtil 2010.

Fra 1973 frem til 2006 rejste Poul Nedergaard Jensen rundt i Island sammen med arkitekter og arkitektstuderende med det formål at opmåle gamle bygninger og registrere den bygningshistoriske arv.

Her fortæller han sammenfattet:

17 rejser, 16 nationaliteter

– I perioden blev det til 17 uforglemmelige opmålingsrejser til Island, hvor emner og lokaliteter var udpeget af Islands Nationalmuseums direktør Thor Magnusson i den første periode. Denne periode omhandlede Tørvegårde, som er de traditionelle boliger på landet, samt nogle få Tørvekirker.

Det var faktisk islandske studerende på Kunstakademiets Arkitektskole i København, der havde gjort mig opmærksom på disse smukke bygningsanlæg i det storladne islandske landskab. Tørvegårdene forfaldt desværre, når de ikke længere var beboede, og derved ville et vigtigt kapitel i den islandske historie gå tabt.

Perioden med opmåling af tørvegårdene sluttede i 1979, og i 1984 og 1985 rejste jeg på Vestfjordene og på Østlandet.

Den anden periode startede i 1997, og nu gjaldt det alle de fantastiske tømmerkirker rundt omkring i Island, hvoraf mange lå langt fra alfarvej. Disse opmålinger indgik i det store værk om Islands 215 fredede kirker (Islands Kirker – i alt 30 bind, red.) Af de 215 kirker har vi opmålt de 49 på 10 år.

På disse opmålingsrejser i anden periode deltog også internationale arkitektstuderende med 16 forskellige nationaliteter spændende fra Canada over Mexico til Australien og det meste af Europa. De var fantastiske at rejse med, altid veloplagte, velforberedte – og der var på rejserne også tid til at opleve de store landskabelige elementer, der knytter sig til lige den del af Island, vi arbejdede i denne sommer.

Ridderkorset

Og vi slutter historien hvor vi begyndte den.

Alt det materiale, der var blevet indsamlet gennem 40 år, blev som nævnt sendt til Island. Og i den forbindelse sender Poul Nedergaard Jensen en kærlig tak til direktør hos FF Skagen, Johannes Palsson, der sørgede for, at det hele blev pakket nænsomt og godt beskyttet, så det nåede frem til Reykjavik i god behold.

Det er nemlig det originale materiale der er sendt af sted, og for at være sikker på at kunne bevare det for al eftertid, er man allerede i gang med at digitalisere det.

Og når man giver en gave til Island af denne størrelse, så skal der være en officiel overrækkelse.

– Dagen før overdragelsesceremonien på Islands Nationalmuseum, blev min kone Anna og jeg spurgt, om vi kunne være på Bessastadir (præsidentens bolig, red.) dagen efter klokken 13.30. Så må jeg nok indrømme, at tankerne fik frit løb. Og da jeg fik at vide, at de ville slå mig til ridder, måtte lommetørklæderne frem. Det var en utrolig speciel oplevelse og følelse, som jeg ikke er kommet mig over endnu, afrunder Poul Nedergaard Jensen.

Hele hans samling vil i fremtiden blive bevaret under trygge forhold i Islands Nationalmuseum, og være tilgængelig for fagfolk til videnskabelige studier.

Del

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close