Hvidegrøften i Skagen skal åbnes igen

0
Grundvandsstanden stiger i Skagen, og nu har kommunen planer om at åbne Hvidegrøften, der løber tværs gennem byen. Foto: Peter Broen
Hvidegrøften, der blev rørlagt i 70’erne, kan ikke klare vandtrykket

Grundvandsstanden stiger i Skagen som følge af klimaændringerne.

Derfor vil Frederikshavn Forsyning separatkloakere, så regnvand fra hustage og flisebelagte arealer ledes bort fra byen.

I samme forbindelse arbejder kommunen på at åbne Hvidegrøften, så den fremover igen bliver en åben grøft.

Hvidegrøften løber tværs gennem Skagen, parallelt med Skagavej og Skarpæsvej, fra Buttervej/Bøjlevej til udløbet i Kattegat i den modsatte ende.

Hvidegrøften blev rørlagt i 1972-73, og den er i dag ikke dimensioneret til de store mængder vand, der skal ledes væk.

Kapaciteten er nedsat i takt med at rørene sander til, og siden 1970 er nedbørsmængden steget med 100-200 mm om året.

En åbning af grøften vil øge kapaciteten betydeligt, og samtidig kan man sikre vedligeholdelsen af vandløbet.

Borgermøde 20. august

En åbning af Hvidegrøften samt genetablering af stiforløb anslås at koste cirka 3,7 mio. kr.

Kommunen vurderer, at en åbning af grøften og et fælles stiforløb for gående og cyklende langs vandløbet, med broer til tværgående færdsel, vil højne den rekreative værdi i området, ligesom stien er en del af den anbefalede skolevej i Skagen.

Stien forventes at forbinde Peter Anthonisens Vej i vest og Bøjlevejen i øst.

Inden spaden sættes i jorden, skal der dog afholdes et borgermøde i Skagen, og det har teknisk udvalg fastsat til mandag den 20. august kl. 19.00.

Del

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close